Çatı Su Yalıtımı

Çatı Su Yalıtımı

Çatı, binaları yağmur, kar, rüzgar gibi dış etkilerden koruyan tamamlayıcı en önemli parçadır. Çatısız bir bina ya da ev düşünülemez. Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit sudur. Yağmur, kar, yer altı suyu ya da kullanılan suyun çeşitli sebeplerle sızıntı yapması evlerde hoş olmayan görüntülere sebep olur. Bu gibi sebeplerle su sızması yapan binalara nüfuz eden su ve nem, başta taşıyıcı sistem olmak üzere binanın tüm yapı elamanlarına zarar verir. Ayrıca sızıntılar, binalarda nahoş görünen kabarmalara sebep olurken, yaşanılan mekanların sağlıksız bir hale gelmesine sebep olur. Bu gibi durumlarda Çatı su yalıtımı, en önemli çözümdür.

Su Yalıtımı Nedir?

Binaların herhangi bir noktasında oluşan kabarma ya da sızıntıları önlemek için birtakım uygulamalar yapılır. Bunlardan en önemlisi su yalıtımı işlemidir. Suyun yapıyı tehdit etmesi engellenmez; ancak bazı koruma yöntemlerine başvurulabilir. Yapıların her yönden gelebilecek su ya da neme karşı korunmaları için yapı kabuğunun üzerine yapılan işlemlere “su yalıtımı” denir. Su yalıtımı yapılmayan binalarda betonarme taşıyıcı sisteme nüfuz eden su, betonun taşıyıcı özelliğini zamanla kaybetmesine ve donatının korozyona uğrayarak kesit kaybı yani incelmesine sebep olur. Bunun yanı sıra yapı elemanları bünyesine giren su soğuk havalarda donma yapar ve bu da çatlaklara, beton bütünlüğünün bozulmasına sebep olur.

Sonuçta zaman içinde taşıyıcı sistemin dayanıklılığı düşer ve yapı güvenliğini tehdit eder. Özellikle apartmanların üst katları ya da yapı müstakil ise, yapının çatısı oldukça büyük bir önem arz eder. Çatı su yalıtımı olmayan yapılar zamanla hem sağlıksız yaşam koşulları oluşturur, hem de yapının temel kısımlarına zaman verdiği için akma, nem, kabarma ve çatlamaların yanı sıra büyük çökme problemlerine neden olabilir. Diğer taraftan iç mekanlara nem ve su girmesi ile boya, parke gibi kaplamalar zarar görür, insan sağlığına zarar veren küf, mantar gibi durumlara sebep olur.  

Zemin üstündeki yapı elemanlarını, yağış sularının ve asidik atmosfer gazlarının zararlarından; zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin yan etkilerinden korumak için su yalıtımı yapılır. Başarılı bir su yalıtımı için;

  • Doğru malzemeler kullanılmalı.
  • Doğru yöntemler uygulanmalı.
  • Doğru alan analizi yapılmalı.

Etkin bir su yalıtımı için, yalıtım uygulamasının, binanın temelinden çatısına kadar tüm yapı elemanlarını kapsaması gerekir. Zemine oturan döşemeler, balkonlar, dış duvarlar, çatılar ve temel duvarlar yalıtıma konu olan kısımlardır.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımları

Bina dış kabuk elamanı olan çatı birçok iç ve dış etkiye maruz kalır. Çatının maruz kaldığı fiziksel koşulların kontrolleri amacı ile yapılan çatı su yalıtımı, önemli bir parametredir. Kar ve yağış sularının uzaklaştırılması eğimli çatılarda problem oluşturmezken, eğimli olmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri noktalarına yönlendirilmeleri gerekir. Çatı su yalıtımı öncesi çatı analizinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Bina iç hacminde oluşan su buharı, basınç nedeni ile bu hacmi çevreleyen tüm yapı elemanlarından geçerek dışarı çıkmak isteyecektir. Bu buharın uzaklaşması da çatı türlerine göre değişiklik gösterir. Soğuk çatılarda iç hacimlerde oluşan su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, yoksa hacmin tavanını kat ederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Su buharı, burada bina çatısının kaplama kısmında ve kaplama örtü malzemelerinin (kiremit, metal kaplama vb) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır. Sıcak çatıda ise yağış sularının aşağı inmesine engel olan su yalıtım katmanı su buharının dış ortama geçişini engelleyeceği için özel bir önlem alınmalı ve su buharının dışarı çıkması engellenmelidir.