Bina Mantolama Yasası

Bina Mantolama Yasası

Bina mantolama yasasına göre 1 Ocak 2011 yılında itibaren 50 metrekare üzeri her inşaat alanında 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa göre enerji kimlik belgesi çıkartılması yasal ve zorunlu bir hale getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi olmayan yapılara ise birçok ceza ve yaptırım uygulanması planlanıyor. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) yönetmeliğine göre planlanan yapı projeleri kimlik belgeleri oluşturulacaktır. Hazırlana bu kimlik belgelerinde binanın ihtiyaç duyduğu enerji miktarı, binanın yalıtım özellikleri, ısınma ve bina soğutması ile alakalı sistemlerin verimi ve binanın hangi enerji tüketim sınıfında olduğu gibi bilgiler bulunacaktır.

 

  • Her bina için verilecek olan bu enerji kimlik belgelerinde binaların enerji performansları hakkında bilgi toplanacaktır.
  • Verilecek olan enerji kimlik belgelerinde A’dan G’ye kadar enerji sınıflandırılması yapılacaktır.
  • Bina mantolama yasası sınıflandırmalarında A ile sembolleştirilen binalar verimli ve olması gerektiği gibi binalar olurken G sınıfında yer alan binalar ise verimsiz anlamına gelecektir.
  • Normal standartlarda olması gereken bir bina ise C sınıfında yer alacaktır.
  • 1 Ocak 2011 tarihinden yeni yapılacak olan yapılarda enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunlu hale getirilmiştir.

 

Yasaya Uymayan Binalara Ruhsat Verilmeyecek

 

Bina mantolama yasasına göre yapı kullanım izini alabilmek için bu kimlik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalara enerji kimlik belgesi verilebilmesi ancak yapıların enerji performansı yönetmeliklerine uyması ile olmaktadır. Bunun için ise montalama ve yalıtım koşullarının standart tarzda olması gerekmektedir. Yeni inşa edilen binaların yapı izni alabilmesi için C sınıfı enerji skalasında olması gerekmektedir. Bu özelliği karşılamayan binalara ise yap kullanım izni verilmeyecektir. Yeni yapılan binaların tasarımında, eski tarihlerde yapılmış binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat ve tamirat işlemlerinde, elektrik ve su tesisatında yapılan önemli değişikliklerde yönetmelikte belirtilen durumlar göz önünde tutulur. Binaların mimari, su ve elektrik projeleri, enerji tasarrufun bakımından dolayı bu yönetmeliğe uygun olarak görülmezse ilgili kurum tarafından yapının ruhsatı verilmemektedir. Yasa ile belirtilen bu yönetmeliklere uyulmadığı taktirde tespit edilen noksanlar tamamlanana kadar binaya ilgili kurum tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez. Binalardaki enerji performansı yönetmeliğine yeni getirilen bir başka husus da ısı yalıtımı ile alakalı olmaktadır. Yeni yapılan binalarda yapı kullanım izni alabilmek için binalarda, belirtilen tarzlarda ısı yalıtımı olması zorunluluğu getirilmiştir. 10 maddede bu istek aynen şu şekilde belirtilmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince TS 825 standardında belirtilen hesap yöntemine göre, yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanacak olan "ısı yalıtımı projesi" imara ait mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili kurum tarafından belge ibrazı şeklinde istenebilmektedir.  

 

Şuan hali hazırdaki binaların 2 Mayıs 2017 yılına kadar Enerji kimlik belgesi almak zorundadır.

Yeni inşa edilen binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartılması 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle mecburi hale getirilmesine rağmen var olan binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar ek süre verilmiştir. Mevcut yapılar için enerji sınıfı sınırlaması yoktur. Yani mevcut binanın enerji sınıfı C sınıfının altında kalabilir. Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 yılından itibaren binanın C sınıfının altında kalması halinde bina sahipleri için pek çok yaptırım uygulanacaktır. 2017 yılı itibariyle tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin olması zorunlu hale getirilecektir. Bu enerji belgeleri ve binaların enerji sınıfları yeni bir emlak vergilendirme sistemini oluşturacaktır. Bina mantolama yasası gereğince G sınıfında olan binalar en çok vergiyi ödeyecek olan binalardır. En az vergiyi ise A sınıfı enerji verimliliği sağlayan binalar olacaktır. 2017 senesinin akabinde bütün alım, satım ve kiralamalar için enerji kimlik belgesinin zorunlu olarak ibraz edilmesi istenecektir. Bu uygulamaya göre satın alan veya evi kiralayan kişi kullanacağı evin hangi enerji sınıfında olduğunu bilecektir. Bu sistem direkt olarak binalara olan talebi ve yapı fiyatlarını yükseltecektir. 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesi bulunmayan binalar için alım - satım ve kiralama işlemleri  olmayacaktır.Bu kimliklere sahip olmayan yapı sahibi, üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır.